Skip to the content

Medlemsvillkor för Megahusets VIP-klubb

Följande villkor gäller för att ta del av Megahusets VIP-klubb

Att bli medlem

Du kan bli medlem i Megahusets VIP-klubb om du är konsument (fysisk person) och är över 18 år.

Detta får du som VIP-kundsmedlem

Du får ta del av nyheter och unika erbjudanden via e-post, SMS och brevutskick. Varje månad har du dessutom möjlighet att vinna ett presentkort värt 1000 SEK hos oss.

Personuppgifter

Megahuset behandlar dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som medlem och för att kunna administrera ditt medlemskonto. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera vårt VIP-kundssystem, samt för att kunna marknadsföra produkter/tjänster, lämna förmåner och personliga erbjudanden till dig. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Megahusets tjänster, produkter och system.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra medlemskapet, dvs. för att Megahuset ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt medlemsvillkoren samt att leverera en personligt anpassad upplevelse. Du kan få marknadsföring via exempelvis brev, telefon, sms eller e-post. Vi behandlar även personuppgifter för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter samt för att hantera klagomål och reklamationer.

Megahuset sparar dina personuppgifter så länge som du är medlem i kundklubben och därefter normalt upp till ett år. Uppgifter som behövs för bokföring kan dock sparas i upp till åtta år.

Vi behandlar uppgifterna med stöd av samtycke. Läs även gärna vår Integritetspolicy, som du hittar på Megahusets hemsida eller i kassan i den fysiska butiken.

Medlemskapets upphörande

Medlemskapet gäller tillsvidare och kan närsomhelst sägas upp av dig omedelbart, eller av Megahuset med trettio dagars uppsägningstid.

Ändring av villkor

Megahuset äger rätt att närsomhelst ändra dessa villkor. De ändrade villkoren träder i kraft tio dagar efter det att Megahuset informerat om ändringen på megahuset.se eller från det tidigare datum som du accepterat ändringen. För det fall att du inte accepterar de ändrade villkoren har du rätt att omedelbart säga upp medlemskapet.
Uppdaterad 2018-05-15